algemene voorwaarden

Zodra je een fotoshoot boekt, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden daarom goed door.

 

Annuleren afspraak door klant

De klant heeft het recht de afspraak te annuleren. De klant kan de fotoshoot uiterlijk 2 weken van te voren kosteloos annuleren.

Bij annulering binnen 1 week voor aanvang wordt 25% van de totale kosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 48 uur wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht.

Bij annulering op de dag zelf, wordt altijd 100% in rekening gebracht plus de eventuele gemaakte reiskosten, hierover valt niet te twisten.

Kosteloos wijzigen van de fotoshoot is alleen mogelijk mits zich een ernstig voorval voordoet en u hiervan een bewijsstuk kunt overleggen. Met een ernstig voorval worden onvoorziene zaken als een ongeval of overlijden eerste graad, een onvoorziene ziekenhuisopname of complicaties bij de zwangerschap bedoeld.

Wijzigen afspraak door klant

Als een fotoshoot door ziekte niet door kan gaan op de betreffende datum, maar er wel gelijk een nieuwe afspraak gemaakt kan worden op korte termijn (binnen 1 maand), dan zijn er de eerste keer geen extra kosten aan verbonden. Bij een tweede keer en evt opvolgende keren wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

Wijzigen en of annuleren afspraak door fotograaf

Bij annulering of overmacht door de fotograaf door bijvoorbeeld ziekte, wordt de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De klant heeft de volgende keuze:

•Er wordt (indien mogelijk) een nieuwe afspraak ingepland.

•De shoot gaat gewoon door, echter wordt er een andere fotograaf ingeschakeld.

•De shoot kan kosteloos geannuleerd worden.

Slecht weer

Bij slecht weer (regen of harde wind) bepaald Margriet Design maximaal twee uur van te voren of de fotoshoot door kan gaan. Er wordt in overleg z.s.m. en kosteloos een nieuwe datum vastgelegd. Met "sunset shoots" kan zonsondergang niet gegarandeerd worden. 


Schade
Indien er schade ontstaat aan apparatuur van Margriet Design door toedoen van de klant, dan zullen de kosten op de klant verhaald worden.

Reiskosten

De prijzen zijn inclusief reiskosten binnen een straal van 10 km van 8265. Hierna wordt er 19/km in rekening gebracht.

Per 30 minuten wordt er € 5,- reistijd in rekening gebracht. 

 

Werkwijze ontvangen bestanden

Binnen twee weken na de fotoshoot ontvangt de klant de bewerkte foto’s via een online galerij. Deze galerij is beschermt met een wachtwoord zodat alleen de klant de foto’s kan zien. De klant kan zelf een keuze maken welke en hoeveel foto’s hij/zij wilt ontvangen. Nadat de keuze is gemaakt, ontvangt de klant de betaalgegevens van Margriet Design. Wanneer het bedrag betaald is, ontvangt de klant de eigen geselecteerde foto’s via We-Transfer of de online galarij. De foto’s die de klant ontvangt sluiten aan bij de stijl van Margriet Design. Margriet Design levert geen onbewerkte (raw) bestanden.

Auteursrecht
De klant geeft de fotografe bij het boeken toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor website, blog, social media, drukwerk etc.

Wanneer de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden voor de website, blog enz dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe.

Het is niet toegestaan geleverde foto’s in andere bewerkingen, andere uitsneden, enz. op social media te plaatsen.

De digitale bestanden mogen door de klant gepubliceerd worden, mits onder naamsvermelding van Margriet Design.

Bewaren foto’s

Na het leveren van de foto’s is Margriet Design niet meer verantwoordelijk voor het bewaren van de foto’s. Tip: sla zelf de foto’s op verschillende manieren/locaties op, waardoor u de foto’s niet kwijt bent wanneer bijvoorbeeld uw computer kapot gaat. Denk daarbij aan een online cloud, usb of externe harde schijf.

Privacy & Persoonsgegevens

Margriet Design maakt nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mail e.d) openbaar of geeft deze door aan derden.

Margriet Design behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.